פונדקאות בגיאורגיה

גיאורגיה היא בין המדינות המעטות שבהן הפונדקאות מעוגנת בחוק. בתעודת הלידה רק שם ההורים המזמינים כתוב מבלי להזכיר פונדקאות או תרומת ביציות. יש בכך כדי להקל על רישום האזרחות של התינוקות ולכן גיאורגיה נחשבת אחד היעדים הנוחים להליך הפונדקאות.

החוק הגיאורגי בנוגע להליכי הפריית מבחנה

לפי החוק בגיאורגיה , כאשר נולד תינוק לאם פונדקאית, יירשם הזוג, ולא האם הפונדקאית, כהוריו של התינוק. גם במקרה שבו עובר התפתח מביצית או מזרע שמקורם לא בזוג העקר אלא בתורם, והושתל ברחם האם הפונדקאית, ייחשב הזוג כהורים החוקיים של הילד.
תעודת הלידה תוצא מיד לאחר לידת הילד, תוך יום אחד. הזוג יירשם כהורים בתעודת הלידה. כך תעודת לידה של ילד שנולד מאם פונדקאית לא תהיה שונה מתעודת לידה של כל ילד אחר. אין צורך בהסכמת האם הפונדקאית כדי לרשום את הזוג העקר כהורים.

הפרטים הבאים יידרשו כדי לרשום את הזוג כהורים: הסכם פונדקאות שנערך על ידי ההורים, תעודה מטעם המרפאה שבה נערכה ההפריה החוץ-גופית על העברת העובר לרחם של האם הפונדקאית, ותעודה המעידה על עצם הלידה, שהונפקה על ידי בית החולים ליולדות. הליך הנפקת תעודת הלידה הוא פשוט ואינו מצריך שכירת שרותי עורך-דין. ההורים רשאים לקחת את ילדם למדינתם בכל עת אחרי הנפקת תעודת הלידה.
אפשר לעיין בחוקי גיאורגיה על פונדקאות באתר הפרלמנט של גיאורגיה ובאתר משרד הבריאות, העבודה והרווחה של גיארוגיה . החוקים כתובים בגיאורגית.

סעיף 143

הפרייה חוץ גופית מותרת במקרים הבאים:
לצרכי טיפול בעקרות, וכן כאשר יש סיכון להעברת מחלה גנטית מצד האם או האב, על ידי שימוש בתאי מין או בעובר של הזוג או של תורם, אחרי קבלת ההסכמה בכתב של הזוג.
לצרכי העברה של העובר לרחמה של אישה אחרת (“אם פונדקאית”) והתפתחותו של העובר ברחם, עובר שהתקבל כתוצאה מהפרייה. ההסכמה בכתב של הזוג היא חובה.
הזוג נחשב להורים במקרה של לידה, עם כל האחריות והסמכות הנובעות מכך. תורמים או “אם פונדקאית” אינם זכאים להיות מוכרים כהורים של היילוד.

סעיף 144

לצרכי הפרייה מלאכותית אפשר להשתמש בתאי מין נקביים או זכריים או בעובר שנשמר בשיטת ההקפאה. משך השימור נקבע לפי רצון הזוג ולפי ההליך המקובל.